Webrichtlijnen versie 2 - Succescriterium U.7.1 Alternatief voor geneste weergavekaders

Principe Universeel - Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

Richtlijn U.7 Geneste weergavekaders: Sluit niemand uit bij het aanbieden van content middels geneste weergavekaders

Bedoeling van Richtlijn U.7

Geneste weergavekaders worden met name gebruikt om content afkomstig van andere bronnen te ontsluiten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de HTML elementen 'frame' en 'iframe' om content te ontsluiten. De manier waarop deze content wordt genest kan ervoor zorgen dat de content minder bruikbaar of minder toegankelijk is voor groepen gebruikers.

Succescriterium U.7.1 Alternatief voor geneste weergavekaders

U.7.1 Alternatief voor geneste weergavekaders: Als content middels een genest weergavekader wordt aangeboden kan die content ook op een andere manier worden bereikt. (Niveau AA)

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

Het is mogelijk dat een user agent niet of onvoldoende kan omgaan met content die in een geneste context wordt aangeboden. De toegang tot deze content moet altijd gewaarborgd zijn.

Definities
content (webcontent)

informatie en zintuiglijke ervaring die aan de gebruiker doorgegeven wordt door middel van een user agent, met inbegrip van code of opmaak die de structuur, presentatie en interacties van de content definieert

element

aanwijzing in een opmaaktaal

user agent

alle software die webcontent voor gebruikers ophaalt en presenteert

Voorbeeld: webbrowsers, mediaspelers, plug-ins en andere programma's - waaronder hulptechnologieën - die helpen bij het ophalen en weergeven van en het interacteren met webcontent.

genest weergavekader

een weergavekader dat zich binnen een ander weergavekader bevindt

Voldoen aan succescriterium U.7.1 Alternatief voor geneste weergavekaders (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

  1. Hu2: Er wordt geen gebruik gemaakt van het iframe element (HTML)

  2. Hu4: Gebruik wordt gemaakt van het iframe element, in combinatie met (een link naar) dezelfde content, die binnen het geneste weergavekader wordt getoond. (HTML)

Opmerking: Bij toetsing op conformiteit kan content van buiten de eigen website die door middel van bijvoorbeeld een iframe element in een geneste context wordt getoond worden gerekend tot de website.

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

  • Fu15: Gangbare fout voor succescriterium U.7.1 doordat in HTML de elementen frame en/of frameset zijn gebruikt, of de Frameset-variant van een HTML-specificatie

  • Fu16: Gangbare fout voor succescriterium U.7.1 doordat met het HTML element frame of iframe een genest weergavekader is gecreëerd voor navigatie, als vervanging voor pagina- of sitenavigatie in het weergavekader dat het geneste weergavekader bevat

  • Fu17: Gangbare fout voor succescriterium U.7.1 doordat met het HTML element frame of iframe een genest weergavekader is gecreëerd dat niet wordt getoond

  • Fu18: Gangbare fout voor succescriterium U.7.1 doordat met het element frame of iframe een genest weergavekader is gecreëerd op zodanige wijze, dat de content van het weergavekader dat het geneste weergavekader bevat niet wordt getoond

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: