Webrichtlijnen versie 2 - Succescriterium U.6.1 Taalkeuze

Principe Universeel - Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

Richtlijn U.6 Meertaligheid: Maak anderstalige content eenvoudig bereikbaar

Bedoeling van Richtlijn U.6

De primaire taal op websites is doorgaans de officiële taal - of een van de officiële talen - van het land van herkomst van de site. Soms worden anderstalige varianten van een site toegevoegd, bedoeld voor bezoekers die de primaire taal van de site niet machtig zijn. Die anderstalige variant moet dan wel eenvoudig bereikbaar zijn.

Succescriterium U.6.1 Taalkeuze

U.6.1 Taalkeuze: Als webcontent beschikbaar is in meerdere talen, worden aan de gebruiker een of meer mechanismen aangeboden om tussen de verschillende talen te wisselen. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

Bezoekers aan een website zouden niet hoeven zoeken naar links voor taalkeuze. Wie baat heeft bij anderstalige content wil daar zo snel mogelijk heen worden geleid. Concreet betekent het dat links voor taalkeuze op een logische, maar vooral consistente plaats moeten worden aangeboden.

Definities
content (webcontent)

informatie en zintuiglijke ervaring die aan de gebruiker doorgegeven wordt door middel van een user agent, met inbegrip van code of opmaak die de structuur, presentatie en interacties van de content definieert

mechanisme

proces of techniek om een resultaat te bereiken

Opmerking 1: het mechanisme kan expliciet aangeboden worden in de content of er kan op worden gesteund dat het of door het platform of door user agents, met inbegrip van hulptechnologieën geleverd wordt.

Opmerking 2: het mechanisme moet voldoen aan alle succescriteria voor het niveau in de aanspraak op conformiteit.

Voldoen aan succescriterium U.6.1 Taalkeuze (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

 1. Als in een verzameling webpagina's soortgelijke content wordt aangeboden in een andere taal en op een andere webpagina, dan zijn de volgende technieken van toepassing:

  • Gu20: Op elke pagina van een verzameling webpagina's die content bevat die ook beschikbaar is in een andere taal op een andere webpagina wordt een link aangeboden:

   • naar de pagina in de andere taal die de ermee verwante content bevat
    OF
   • naar de beginpagina van het anderstalige deel van de verzameling webpagina's
  • Hu1: Links naar pagina's met content in een andere taal zijn voluit geschreven in de tekstlink, in het title-attribuut of - in geval van niet-tekstuele content - het alt-attribuut (HTML)

  • Gu21: Links naar pagina's met content in een andere taal zijn geschreven in de ermee corresponderende taal

  • Gu22: Er zijn niet enkel associaties met nationaliteiten gebruikt voor links naar pagina's met content in een andere taal

  • Gu30: Links naar anderstalige content in een verzameling webpagina's worden op een logische en consistente wijze gepresenteerd

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

 • Fu14: Gangbare fout voor succescriterium U.6.1 doordat alleen vlaggen zijn gebruikt voor links naar pagina's met content in een andere taal

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: