Webrichtlijnen versie 2 - Succescriterium U.4.1 Aangepaste foutmeldingen

Principe Universeel - Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

Richtlijn U.4 Foutmeldingen: Zorg voor bruikbare foutmeldingen

Bedoeling van Richtlijn U.4

Een ontwerp met een plan voor onvoorziene gebeurtenissen is dé manier om foutscenario's te voorzien en te voorkomen.
Het idee achter een ontwerp met een plan voor onvoorziene gebeurtenissen is dat er niet zoiets bestaat als een 'perfecte' site, hoe grondig deze ook is getest.

Onvoorziene gebeurtenissen kunnen optreden bij:

Een eenvoudige manier om rekening te houden met onvoorziene gebeurtenissen die door het websysteem worden veroorzaakt, is door aangepaste foutmeldingen te maken. Deze stellen een gebruiker in staat om na een fout zijn weg te vervolgen op een website. En als dat niet lukt kan de gebruiker in elk geval de fout melden aan de (technisch) beheerder de website, zodat het euvel kan worden verholpen.

Succescriterium U.4.1 Aangepaste foutmeldingen

U.4.1 Aangepaste foutmeldingen: Biedt bij door het systeem gegenereerde foutmeldingen de gebruiker mogelijkheden om verder te gaan. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

Er zijn verschillende manieren waarop een bezoeker aan een website met een probleem kan worden geconfronteerd. Een ervan is een door het systeem gegenereerde foutmelding. Dergelijke meldingen zijn standaard doorgaans weinig informatief. Standaard foutpagina's bieden bovendien geen mogelijkheden om verder te gaan op de website.

Definities
foutpagina

webpagina die wordt getoond als zich op een webserver een onverwachte situatie voordoet. De melding op de webpagina betreft een HTTP response status code uit de 400 reeks (client errors) of uit de 500 reeks (server errors).

Voldoen aan succescriterium U.4.1 Aangepaste foutmeldingen (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

 1. Ten minste drie van onderstaande 'vluchtroutes' zijn beschikbaar

  • Gu8: De pagina met de door het systeem gegenereerde foutmelding bevat een link naar de homepage

  • Gu9: De pagina met de door het systeem gegenereerde foutmelding bevat de sitenavigatie die ook beschikbaar is op overige delen van de verzameling webpagina's

  • Gu10: De pagina met de door het systeem gegenereerde foutmelding bevat een link naar een sitemap

  • Gu11: De pagina met de door het systeem gegenereerde foutmelding bevat een zoekvenster met submit-knop

  • Gu12: De pagina met de door het systeem gegenereerde foutmelding bevat contactinformatie

 2. Gu13: Een door het systeem gegenereerde foutmelding bevat:

  • duidelijke uitleg over de fout in dezelfde taal als de overige pagina's op de verzameling webpagina's en
  • informatie over hoe de fout kan worden hersteld OF een mogelijkheid om de fout te melden aan de beheerder van de verzameling webpagina's, indien deze niet door de gebruiker zelf kan worden hersteld

  Opmerking: Als door de gebruiker een taalvoorkeur is opgegeven, bijvoorbeeld via een op de verzameling webpagina's aanwezige keuzemogelijkheid om van taal te wisselen of via de in de browser ingestelde taalvoorkeur, dan dienen de uitleg op de foutpagina en de informatie over hoe de fout kan worden hersteld ook in de corresponderende taal te worden weergegeven.

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

 • Fu11: Gangbare fout voor succescriterium U.4.1 doordat een foutpagina enkel technische gegevens bevat of niet informatief is voor de bezoeker, bijvoorbeeld 'Object niet gevonden! - De gevraagde URL was niet gevonden op deze server'.

 • Fu12: Gangbare fout voor succescriterium U.4.1 doordat een foutpagina wordt geserveerd met status '200 OK', of automatisch doorverwijst naar een pagina die als status '200 OK' heeft

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: