Webrichtlijnen versie 2 - Succescriterium U.2.1 Scheiding van content en presentatie

Principe Universeel - Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

Richtlijn U.2 Gescheiden: Scheid content van presentatie en van gedrag

Bedoeling van Richtlijn U.2

Een belangrijk aspect van het bouwen van duurzame en toegankelijke websites en -applicaties is het principe van scheiding tussen de content en de context waarbinnen deze gebruikt wordt. Tot die context behoren presentatie en gedrag.

Juiste toepassing van de richtlijn leidt tot een optimale bruikbaarheid in uiteenlopende gebruikssituaties, efficiëntie in bouw en onderhoud (en daarmee mogelijkheden voor kostenbesparing) en een betere toegankelijkheid.

Succescriterium U.2.1 Scheiding van content en presentatie

U.2.1 Scheiding van content en presentatie: Content en presentatie worden gescheiden van elkaar aangeboden, indien de gebruikte opmaaktaal dit ondersteunt. (Niveau A)

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

Scheiding van content en presentatie zorgt er voor dat betekenis en presentatie van content niet met elkaar in conflict komen en dat bij (her)gebruik van content in een andere context complicaties worden vermeden.

Content en presentatie kunnen worden gescheiden door ze in aparte bestanden onder te brengen. Van scheiding is echter ook sprake als de presentatie wordt ondergebracht in een daarvoor bedoelde sectie in het bestand dat de content bevat.

Definities
content (webcontent)

informatie en zintuiglijke ervaring die aan de gebruiker doorgegeven wordt door middel van een user agent, met inbegrip van code of opmaak die de structuur, presentatie en interacties van de content definieert

opmaaktaal (markup language)

formele manier om content te annoteren, gebruik makend van in de content aangebrachte markeringen waarmee de structuur en betekenis worden vastgelegd. Deze markeringen bieden een user agent informatie over hoe de content dient te worden verwerkt en weergegeven

presentatie

weergave van de content in een door gebruikers waar te nemen vorm

Voldoen aan succescriterium U.2.1 Scheiding van content en presentatie (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

  1. G140: Informatie en structuur scheiden van presentatie om verschillende presentaties mogelijk te maken

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

  • Fu2: Gangbare fout voor kwaliteitscriterium u.2.1 doordat in HTML het attribuut style wordt gebruikt

  • Fu3: Gangbare fout voor kwaliteitscriterium u.2.1 doordat elementen of attributen in HTML worden gebruikt om presentatiekenmerken aan te geven als uitlijning, kleur, randen, lettertype, lettergrootte, letterbeeld (vet, cursief), onderstreept of doorgehaald

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: