Webrichtlijnen versie 2 - Succescriterium U.10.2 Unieke en duurzame URI's

Principe Universeel - Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

Richtlijn U.10 URI's: URI's dienen duidelijk, uniek en duurzaam te zijn

Bedoeling van Richtlijn U.10

Links - de huidige officiële naam voor een link is uniform resource identifier (URI) - zijn de adressen van content op het web. Elk stukje webcontent heeft in theorie een eigen, uniek adres. Daardoor kan de content gedurende langere tijd gevonden worden. URI's hebben een doorslaggevende bijdrage geleverd aan de doorbraak van het web en vormen de basis voor de populariteit van zoekmachines. Goed gebruik van URI's is dus belangrijk voor een 'gezond' World Wide Web.

Daarnaast spelen URI's een rol in de gebruiksvriendelijkheid van een website; in veel user agents heeft de adresbalk waarin URI's worden getoond een prominente plaats, boven het venster waar de webcontent wordt getoond.

Concrete, duidelijke benaming is belangrijk bij het opstellen van een structuur. Veel websites zijn gebaseerd op een systeem dat informatie toont uit een database en dat automatisch URI's genereert. In de meest primitieve vorm bevat de URI niet veel meer dan het nummer van een databaserecord. Meer geavanceerde systemen zijn in staat om in de URI's de informatie-opbouw van de website weer te geven.

Succescriterium U.10.2 Unieke en duurzame URI's

U.10.2 Unieke en duurzame URI's: Een URI dient uniek en duurzaam te zijn. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De gangbare interpretatie van 'uniek' is dat een URI blijvend naar exact dezelfde content verwijst. Er zijn ook situaties waarbij dat niet het geval hoeft te zijn. Voorbeelden daarvan zijn concepten als 'het laatste nieuws', 'waterstanden', 'weersinformatie' en 'file-informatie'. Een tweede voorbeeld is het aanbieden van informatie op basis van tijd, GPS-gegevens of een combinatie ervan.
In de hier geschetste gevallen is sprake van een unieke URI, terwijl de gepresenteerde content niet exact overeen zal komen. Het betreft wel dezelfde soort content, die is aangepast aan de situatie waarin de gebruiker zich op dat moment bevindt.

Voor wat betreft duurzaamheid is bij het verplaatsen van pagina's het bijwerken van links vaak niet voldoende; bezoekers hebben de pagina opgeslagen in hun Favorieten of de URI gevonden via een zoekopdracht. Door aan dit succescriterium te voldoen wordt het probleem vermeden.

Dynamisch gegenereerde URI's verwijzen nog steeds naar dezelfde content als de content wordt gewijzigd of aangevuld. Webontwikkelaars die systemen bouwen zoals deze moeten rekening houden met het feit dat dynamisch gegenereerde URI's ook te allen tijde toegankelijk moeten zijn.

Als het functioneren van de site afhangt van een sessie, zullen bezoekers die terugkeren door de link te volgen vanuit hun Favorieten de pagina niet kunnen opvragen, omdat de sessie verlopen zal zijn. Ook is het voor andere sites, inclusief zoekmachines, om dezelfde reden niet mogelijk om naar deze pagina te linken. Veel zoekmachine spiders nemen URI's die sessies bevatten niet eens op in hun index vanwege te verwachten problemen.
In uitzonderlijke gevallen is een systeem afhankelijk van identificatie van de bezoeker, bijvoorbeeld om aangelogd te blijven op een CMS. Identificatie is een integraal onderdeel ervan en als dit niet wordt vereist, vormt het een bedreiging voor de veiligheid van het systeem. Er zijn alternatieve mogelijkheden voor toegang tot beveiligde sites, zoals HTTP authenticatie.

Zorg ervoor dat er een doorverwijzing is naar de nieuwe locatie als informatie op hetzelfde domein wordt verplaatst. Soms is het onvermijdelijk: een pagina wordt verplaatst en links naar deze locatie worden bijgewerkt. Er zullen bezoekers zijn die proberen om de pagina te vinden via de oorspronkelijke URI. Dit leidt dan tot een foutbericht. Het is een nuttig gebaar om deze bezoekers naar de pagina te leiden die ze zoeken.
Vaak is het mogelijk, door het bestuderen van de logbestanden van de webserver, om uit te zoeken hoe vaak een verplaatste pagina een foutbericht (404, Niet gevonden) heeft opgeleverd en welke URI is gevolgd. Websitebeheerders wordt aangeraden om URI's die vaak worden opgevraagd maar niet worden gevonden, om te leiden naar de nieuwe locaties.
Als het nodig is om een bezoeker te informeren dat een opgevraagde URI niet beschikbaar is, is geautomatiseerde doorverwijzing op zijn plaats. Als de bezoeker moet worden geïnformeerd, toon dan een pagina met aanwijzingen en een normale link naar de nieuwe locatie van de gevraagde pagina.

Definities
link (uniform resource identifier, URI)

reeks karakters volgens een open specificatie[1], die wordt gebruikt om te verwijzen naar content op het internet.

user agent

alle software die webcontent voor gebruikers ophaalt en presenteert

Voorbeeld: webbrowsers, mediaspelers, plug-ins en andere programma's - waaronder hulptechnologieën - die helpen bij het ophalen en weergeven van en het interacteren met webcontent.

Voldoen aan succescriterium U.10.2 Unieke en duurzame URI's (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

  1. In geval van verplaatsing van content moet aan een van onderstaande afdoende technieken voor doorverwijzing worden voldaan:

    • Gu28: Als content is verplaatst naar een andere locatie op hetzelfde domein, leidt de server de bezoeker, via een permanente redirect, automatisch door naar de nieuwe locatie

    • Gu29: Als content is verplaatst naar een andere locatie op hetzelfde domein, wordt een link aangeboden die leidt naar de nieuwe locatie

  2. Gu31: In situaties waar de content wordt bepaald door de URI en de content wijzigt, dan moet een mechanisme beschikbaar zijn om de URI van de nieuwe content vast te leggen

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

  • Fu26: Gangbare fout voor succescriterium U.10.2 doordat een URI sessie-informatie bevat en niet naar dezelfde content leidt als de sessie-informatie uit de URI wordt verwijderd

  • Fu27: Gangbare fout voor succescriterium U.10.2 doordat een URI wordt aangeboden naar webcontent op dezelfde verzameling webpagina's die leidt naar een niet (meer) bestaande pagina

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: