WCAG 2.0 - Succescriterium 3.3.5 Hulp

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer: Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren

Bedoeling van Richtlijn 3.3

Iedereen maakt fouten. Voor mensen met bepaalde functiebeperkingen is het echter nog moeilijker om foutvrij gegevens in te voeren. Bovendien kan het voor hen lastiger zijn om te ontdekken dat ze een fout hebben gemaakt. De gebruikelijke foutmeldingsmethoden zijn voor hen mogelijk niet duidelijk vanwege een beperkt gezichtsveld, beperkte kleurwaarneming of gebruik van hulptechnologie. Deze richtlijn probeert het aantal gemaakte ernstige of onomkeerbare fouten te beperken, de kans te vergroten dat alle fouten door de gebruiker zullen worden opgemerkt en gebruikers te helpen begrijpen wat ze zouden moeten doen om een fout te verbeteren.

Succescriterium 3.3.5 Hulp

3.3.5 Hulp: contextgevoelige hulp is beschikbaar. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers te helpen het maken van fouten te vermijden. Sommige gebruikers met functiebeperkingen lopen meer risico om fouten te maken dan gebruikers zonder functiebeperkingen. Door gebruik te maken van contextgevoelige hulp ontdekken gebruikers hoe ze een handeling uit moeten voeren zonder uit het oog te verliezen wat ze aan het doen zijn.

Contextgevoelige hulp hoeft alleen te worden geboden als het label niet voldoende is om alle functionaliteit te beschrijven. Het bestaan van contextgevoelige hulp zou duidelijk moeten zijn voor de gebruiker en hij of zij zou er naar behoefte gebruik van moeten kunnen maken.

De auteur van de content kan de hulptekst aanbieden, of de user agent kan dit doen op basis van technologiespecifieke, door software bepaalde informatie.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.3.5
 • Hulp bij tekstinvoer is nuttig voor mensen met schrijfbeperkingen en mensen met lees- en intellectuele beperkingen die veelal moeite hebben met het schrijven van tekst in formulieren of op andere plaatsen waar tekstinvoer nodig is.

 • Bovendien is dit soort hulp nuttig voor oudere mensen voor wie tekstinvoer en/of muisbediening eveneens moeilijk is.

Definities
contextgevoelige hulp

hulptekst die informatie aanbiedt in verband met de functie die momenteel wordt uitgevoerd

Opmerking: duidelijke labels kunnen dienst doen als contextgevoelige hulp.

Voldoen aan succescriterium 3.3.5 Hulp (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.5 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Instructie: Kies hieronder de situatie die van toepassing is op de te beoordelen content. Elke situatie bevat genummerde technieken (of combinaties van technieken) die voor de desbetreffende situatie als afdoende wordt beschouwd.

Situatie A: Als een formulier tekstinvoer vereist:
 1. G71: Op elke webpagina een link naar hulpinformatie aanbieden

 2. G193: Hulp door een assistent aanbieden op de webpagina

 3. G194: Spellingscontrole en suggesties voor tekstinvoer aanbieden

 4. G184: Aan het begin van een formulier of een verzameling invoervelden tekstuele instructies aanbieden die beschrijven welke invoer noodzakelijk is

Situatie B: Als een formulier tekstinvoer vereist in een verwachte gegevensindeling:
 1. G89: Verwachte gegevensindeling en voorbeeld aanbieden

 2. G184: Aan het begin van een formulier of een verzameling invoervelden tekstuele instructies aanbieden die beschrijven welke invoer noodzakelijk is

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.5 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • H89: Gebruik van het title attribuut om contextgevoelige hulp aan te bieden (HTML)

 • Indien van toepassing de byte van een karakter controleren en automatisch omzetten naar de verwachte byte voor tekstuele invoer (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.3

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 3.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Optionele formuliervelden verbergen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.5 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: