WCAG 2.0 - Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer: Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren

Bedoeling van Richtlijn 3.3

Iedereen maakt fouten. Voor mensen met bepaalde functiebeperkingen is het echter nog moeilijker om foutvrij gegevens in te voeren. Bovendien kan het voor hen lastiger zijn om te ontdekken dat ze een fout hebben gemaakt. De gebruikelijke foutmeldingsmethoden zijn voor hen mogelijk niet duidelijk vanwege een beperkt gezichtsveld, beperkte kleurwaarneming of gebruik van hulptechnologie. Deze richtlijn probeert het aantal gemaakte ernstige of onomkeerbare fouten te beperken, de kans te vergroten dat alle fouten door de gebruiker zullen worden opgemerkt en gebruikers te helpen begrijpen wat ze zouden moeten doen om een fout te verbeteren.

Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens): Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken: (Niveau AA)

 1. Annuleerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.

 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.

 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voor de verzending wordt voltooid.

Niveau van conformiteit

AA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers met functiebeperkingen ernstige gevolgen te helpen vermijden van een onomkeerbare fout. Het aanschaffen van een niet-restitueerbaar vliegticket of het versturen van een opdracht voor het aankopen van aandelen via een beleggingsrekening zijn voorbeelden van financiële transacties met serieuze gevolgen. Als een gebruiker een fout heeft gemaakt met het invullen van de vliegdatum, zit hij of zij straks met een ticket voor de verkeerde datum dat niet kan worden geruild. Als de gebruiker een fout maakte met het aantal aandelen dat gekocht moet worden, kan het gebeuren dat hij of zij meer aandelen koopt dan de bedoeling was. Beide soorten fouten hebben betrekking op transacties die onmiddellijk plaatsvinden, naderhand niet kunnen worden gewijzigd en erg duur kunnen zijn. Zo kan het ook een onomkeerbare fout zijn als gebruikers onbedoeld gegevens in gegevensopslagplaatsen die ze later weer nodig hebben, veranderen of wissen, zoals hun reisprofiel op de site van een reisbureau. Deze bepaling heeft ook betrekking op examengegevens, want tests zijn alleen geldig als gebruikers hun antwoorden na het indienen niet meer kunnen aanpassen. Daarom moeten gebruikers er zeker van kunnen zijn dat wat ze verzenden correct is.

Gebruikers met functiebeperkingen lopen meer risico om fouten te maken. Mensen met leesmoeilijkheden kunnen letters en cijfers omdraaien en mensen met motorische stoornissen kunnen per ongeluk toetsen aanslaan. Door de mogelijkheid te bieden om handelingen om te keren, worden gebruikers in de gelegenheid gesteld om een fout te verbeteren die serieuze gevolgen zou hebben. Door de mogelijkheid te bieden om informatie te controleren en verbeteren, krijgt de gebruiker de kans om een fout te ontdekken voordat er een handeling plaatsvindt die ernstige gevolgen kan hebben.

Door de gebruiker te bedienen gegevens zijn gegevens waarvan het de bedoeling is dat ze door gebruikers worden ingezien (bijvoorbeeld naam en adres van het gebruikersaccount). Het verwijst niet naar zaken als internetlogs en monitoringgegevens van zoekmachines.

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.3.4
 • Het bieden van bescherming tegen de kwalijke gevolgen van fouten helpt gebruikers met alle functiebeperkingen die meer risico lopen om invoerfouten te maken.

Definities
webpagina

een niet ingebed bestand dat door middel van HTTP verkregen wordt uit een enkele URI plus alle andere bestanden die door een user agent gebruikt worden bij het weergeven of bedoeld zijn om samen met het niet ingebedde bestand te worden weergegeven

Opmerking 1: hoewel alle "andere bestanden" weergegeven zouden worden met het primaire bestand, zouden ze niet noodzakelijk tegelijkertijd met elkaar worden weergegeven.

Opmerking 2: ter wille van conformiteit met deze richtlijnen moet een bestand "niet ingebed" zijn binnen de reikwijdte van conformiteit om als een webpagina te worden beschouwd.

Voorbeeld 1: een webbestand met inbegrip van alle ingebedde afbeeldingen en media.

Voorbeeld 2: een webmailprogramma dat opgebouwd is met gebruik van Asynchrone JavaScript en XML (AJAX). Het programma bevindt zich in zijn geheel op http://example.com/mail, maar bevat een inbox, een lijst met contacten en een kalender. Er worden links of knoppen geleverd, die er voor zorgen dat de inbox, de lijst met contacten of de kalender getoond worden, maar die de URI van de pagina als geheel niet veranderen.

Voorbeeld 3: een aanpasbare portaalpagina waarbij gebruikers te tonen content kunnen kiezen uit een set van verschillende contentmodules.

Voorbeeld 4: als je met je browser naar "http://shopping.example.com/" gaat, ga je een filmachtige interactieve winkel binnen waar je je visueel in een winkel verplaatst en producten van de schappen om je heen pakt en in een visuele winkelwagen voor je plaatst. Als je een product aanklikt, wordt het aan je gedemonstreerd met een folder met specificaties daarnaast zwevend. Dit kan een website van een enkele pagina zijn of gewoon één pagina binnen een website.

juridische verplichtingen

transacties waarbij de persoon een overeenkomst aangaat waaruit juridisch bindende rechten en plichten voortkomen

Voorbeeld: een huwelijksakte, handel in aandelen (financieel en juridisch), een testament, een lening, adoptie, voor het leger tekenen, elk willekeurig contract, etc.

gebruikers bedienbaar

gegevens waarvan de bedoeling is dat ze door gebruikers ingezien en (desgewenst) gewijzigd worden

Opmerking: dit verwijst niet naar zaken als internetlogs en monitorgegevens van zoekmachines.

Voorbeeld: naam- en adresvelden voor het account van een gebruiker.

invoerfout

door de gebruiker geleverde informatie die niet geaccepteerd wordt

Opmerking: dit omvat:

 1. informatie die de webpagina vereist, maar door de gebruiker wordt weggelaten;

 2. informatie die door de gebruiker wordt ingevoerd maar buiten de vereiste gegevensindeling of waardenbereik valt.

mechanisme

proces of techniek om een resultaat te bereiken

Opmerking 1: het mechanisme kan expliciet aangeboden worden in de content of er kan op worden gesteund dat het of door het platform of door user agents, met inbegrip van hulptechnologieën geleverd wordt.

Opmerking 2: het mechanisme moet voldoen aan alle succescriteria voor het niveau in de aanspraak op conformiteit.

Voldoen aan succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (niveau AA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Instructie: Kies hieronder de situatie die van toepassing is op de te beoordelen content. Elke situatie bevat genummerde technieken (of combinaties van technieken) die voor de desbetreffende situatie als afdoende wordt beschouwd.

Situatie A: Als een aanvraag een wettelijke transactie tot stand brengt, zoals het doen van een aankoop of het indienen van een belastingaangifte:
 1. G164: Nadat een online aanvraag (of transactie) is ingediend een bepaalde tijd bieden waarbinnen de aanvraag door de gebruiker kan worden gewijzigd of geannuleerd

 2. G98: Biedt de gebruiker de mogelijkheid om antwoorden te beoordelen en te verbeteren voor verzending

 3. G155: In aanvulling op een verstuur-knop ook een selectievakje aanbieden

Situatie B: Als door een handeling informatie wordt verwijderd:
 1. G99: De mogelijkheid bieden om verwijderde informatie terug te krijgen

 2. G168: Bevestiging vragen om door te gaan met de geselecteerde handeling

 3. G155: In aanvulling op een verstuur-knop ook een selectievakje aanbieden

Situatie C: Als de webpagina een toetsapplicatie bevat:
 1. G98: Biedt de gebruiker de mogelijkheid om antwoorden te beoordelen en te verbeteren voor verzending

 2. G168: Bevestiging vragen om door te gaan met de geselecteerde handeling

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • De gebruiker informeren over welke onomkeerbare gebeurtenis op het punt staat te gebeuren (toekomstige link)

 • SCR18: Client-side validatie en alarmmelding aanbieden (Scripting)

 • SL35: De Validation en ValidationSummary API's gebruiken om client-side formuliervalidatie toe te passen in Silverlight (Silverlight)

 • De focus plaatsen in het formulierveld dat de fout bevat (toekomstige link)

 • Vermijden dat dezelfde woorden of lettercombinaties worden gebruikt aan het begin van elk item in een drop-down keuzelijst (toekomstige link)

 • G199: Succes-feedback aanbieden als verzending van gegevens is gelukt

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.3

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 3.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Optionele formuliervelden verbergen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.3.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: