WCAG 2.0 - Succescriterium 3.2.5 Verandering op verzoek

Principe 3: Begrijpelijk - Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar: Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar

Bedoeling van Richtlijn 3.2

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers met functiebeperkingen te helpen door content van webpagina tot webpagina in een voorspelbare volgorde te presenteren en door het gedrag van functionele en interactieve componenten voorspelbaar te maken. Het is voor sommige gebruikers moeilijk zich een overzicht te vormen van de webpagina: schermlezers presenteren content als een eendimensionale stroom van synthetische spraak die het moeilijk maakt om ruimtelijke relaties te begrijpen. Gebruikers met cognitieve beperkingen raken in de war als componenten op verschillende pagina's op verschillende plaatsen staan.

Mensen die schermvergroters gebruiken, zien bijvoorbeeld op een bepaald moment maar een deel van het scherm; een consistente lay-out maakt het hun gemakkelijker om navigatiebalken en andere componenten te vinden. Het plaatsen van herhaalde componenten in dezelfde relatieve volgorde binnen een verzameling webpagina's biedt gebruikers met leesmoeilijkheden de mogelijkheid om zich op een deel van het scherm te concentreren in plaats van extra tijd te besteden aan het ontcijferen van de tekst van elke link. Gebruikers die hun handen maar beperkt kunnen gebruiken, kunnen gemakkelijker bepalen hoe ze hun taken kunnen voltooien met zo min mogelijk toetsaanslagen.

Succescriterium 3.2.5 Verandering op verzoek

3.2.5 Verandering op verzoek: Contextwijzigingen worden alleen geïnitieerd op verzoek van de gebruiker of er is een mechanisme beschikbaar om zulke veranderingen uit te zetten. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is het bevorderen van het ontwerpen van webcontent die gebruikers de complete controle geeft over context. Dit Succescriterium beoogt eventuele verwarring uit te sluiten die kan worden veroorzaakt door onverwachte contextwijzigingen, zoals het automatisch open gaan van nieuwe vensters, het automatisch verzenden van een formulier als er een item uit een lijst wordt geselecteerd, enzovoort. Zulke onverwachte contextwijzigingen kunnen problemen veroorzaken voor mensen met motorische stoornissen, mensen met beperkt zicht, mensen die blind zijn en mensen met bepaalde cognitieve beperkingen.

Sommige soorten contextwijzigingen zijn voor sommige gebruikers niet storend, of kunnen voor sommige gebruikers juist heel gunstig zijn. Gebruikers van éénknopsschakelaars vertrouwen bijvoorbeeld op contextwijzigingen die door het systeem worden geanimeerd, en de voorkeur van gebruikers met beperkt zicht hangt af van de hoeveelheid context die ze in één keer kunnen zien en de hoeveelheid sessiestructuur die ze in hun werkgeheugen kunnen vasthouden. Sommige soorten content, zoals diavoorstellingen, vereisen de mogelijkheid om context te wijzigen om de beoogde gebruikerservaring te kunnen bieden. Content die alleen automatisch contextwijzigingen initieert als gebruikersvoorkeuren dat toestaan, kan conformeren aan dit Succescriterium.

Opmerking: Klikken op een link is een voorbeeld van een handeling die "alleen op verzoek van de gebruiker is geïnitieerd."

Specifieke voordelen van Succescriterium 3.2.5
 • Mensen die niet in staat zijn om contextwijzigingen te herkennen of zich mogelijk niet realiseren dat de context is gewijzigd, zullen minder snel gedesoriënteerd raken als ze een site navigeren. Bijvoorbeeld:

  • mensen die blind zijn of beperkt zicht hebben, kunnen het moeilijk vinden om te weten wanneer er een visuele contextwijziging, zoals het open gaan van een nieuw venster, is opgetreden. Gebruikers van tevoren waarschuwen voor contextwijzigingen beperkt in dit geval verwarring tot een minimum als de gebruiker ontdekt dat de terugknop zich niet langer gedraagt als verwacht.

 • Sommige individuen met beperkt zicht, met leesmoeilijkheden en andere intellectuele beperkingen die moeite hebben met het interpreteren van visuele aanwijzingen kunnen baat hebben bij aanvullende aanwijzingen bij het ontdekken van contextwijzigingen.

 • Mensen met bepaalde cognitieve beperkingen raken niet in de war als de webserver automatische verwijzingen uitvoert in plaats van de browser in plaats van de browser.

Definities
contextwijziging

belangrijke veranderingen in de content van de webpagina die, als ze gemaakt worden zonder dat de gebruiker er bewust van is, gebruikers die niet in staat zijn de hele pagina tegelijkertijd te bekijken kan desoriënteren

Veranderingen in context zijn onder meer veranderingen van:

 1. user agent;

 2. weergavekader ;

 3. focus;

 4. content die de betekenis van de webpagina verandert.

Opmerking: een verandering van content is niet altijd een contextwijziging. Veranderingen in content, zoals een uitklapbare lijst, dynamisch menu of tab-toets bediening veranderen niet noodzakelijk de context, tenzij ze ook één van de bovengenoemde dingen (bijvoorbeeld focus) veranderen.

Voorbeeld: een nieuw venster openen, de focus naar een andere component verplaatsen, naar een nieuwe pagina gaan (waaronder alles wat voor een gebruiker eruit zou zien alsof zij/hij naar een nieuwe pagina was verplaatst) of een significante herordening van de content van een pagina, zijn voorbeelden van contextwijzigingen.

mechanisme

proces of techniek om een resultaat te bereiken

Opmerking 1: het mechanisme kan expliciet aangeboden worden in de content of er kan op worden gesteund dat het of door het platform of door user agents, met inbegrip van hulptechnologieën geleverd wordt.

Opmerking 2: het mechanisme moet voldoen aan alle succescriteria voor het niveau in de aanspraak op conformiteit.

Voldoen aan succescriterium 3.2.5 Verandering op verzoek (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.5 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

Instructie: Kies hieronder de situatie die van toepassing is op de te beoordelen content. Elke situatie bevat genummerde technieken (of combinaties van technieken) die voor de desbetreffende situatie als afdoende wordt beschouwd.

Situatie A: Als de webpagina automatische actualisering toestaat:
 1. G76: Een mechanisme aanbieden om een actualisering van de content te verzoeken in plaats van automatische actualisering

Situatie B: Als automatische verwijzingen mogelijk zijn:
 1. SVR1: Automatische verwijzingen implementeren door de server in plaats van met client-side technologie (SERVER)

 2. G110: Gebruik van een onmiddellijke client-side redirect

  • H76: Gebruik van meta-refresh om een onmiddellijke client-side verwijzing te creëren (HTML)

Situatie C: Als de webpagina automatisch nieuwe vensters opent:
 1. Inclusief automatische nieuwe vensters door middel van een van de volgende technieken:

  • H83: Gebruik van het target attribuut om op verzoek van de gebruiker een nieuw venster te openen en dit in linktekst aan te geven (HTML)

  • SCR24: Gebruik van gelaagd bouwen (progressive enhancement) om op verzoek van de gebruiker nieuwe vensters te openen (Scripting)

Situatie D: Bij gebruik van een onchange gebeurtenis op een select element:
 1. SCR19: Gebruik van een onchange event op een select element op een wijze die geen contextwijziging veroorzaakt (Scripting)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.5 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Nieuwe vensters openen door gewone hyperlinks aan te bieden zonder het target attribuut (toekomstige link), omdat veel user agents gebruikers de mogelijkheid bieden om links te openen in een ander venster of in een tab

 • G200: Nieuwe vensters en tabs alleen openen via een link wanneer het nodig is

Aanbevolen technieken voor richtlijn 3.2
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 3.2.5 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F60: Voldoet niet aan Succescriterium 3.2.5 doordat er een nieuw venster opent als een gebruiker tekst invult in een invoerveld

 • F61: Voldoet niet aan Succescriterium 3.2.5 doordat de belangrijkste content compleet verandert als gevolg van automatische actualisering die de gebruiker vanuit de content niet kan uitzetten

 • F9: Voldoet niet aan Succescriterium 3.2.5 doordat de context gewijzigd wordt als de gebruiker de focus bij een formulierelement vandaan haalt

 • F22: Voldoet niet aan Succescriterium 3.2.5 doordat er vensters worden geopend zonder dat de gebruiker daarom heeft gevraagd

 • F52: Voldoet niet aan Succescriterium 3.2.1 en 3.2.5 doordat er een nieuw venster wordt geopend, zodra er een nieuwe webpagina wordt geladen

 • F41: Voldoet niet aan Succescriteria 2.2.1, 2.2.4, en 3.2.5 doordat er een meta refresh met een time-outperiode wordt gebruikt

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: