WCAG 2.0 - Succescriterium 2.4.8 Locatie

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar: Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn

De bedoeling van deze richtlijn is om gebruikers te helpen de content te vinden die ze nodig hebben en hen in staat te stellen om hun locatie bij te houden. Deze taken zijn vaak moeilijker voor mensen met functiebeperkingen. Bij het vinden, navigeren en oriënteren is het van belang dat de gebruiker zijn of haar huidige locatie kan bepalen. Voor de navigatie moet informatie beschikbaar zijn over de mogelijke bestemmingen. Schermlezers converteren content naar synthetische spraak die, omdat het audio is, in lineaire volgorde moet worden weergegeven. Sommige Succescriteria in deze richtlijn leggen uit welke maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat gebruikers van schermlezers de content met succes kunnen navigeren. Andere bieden gebruikers de gelegenheid om gemakkelijker navigatiebalken en paginakopen te herkennen en deze herhaalde content te omzeilen. Ongebruikelijke eigenschappen of gedragingen van de gebruikersinterface kunnen voor mensen met cognitieve beperkingen verwarrend werken.

Zoals beschreven in de verklarende woordenlijst van het bedrijf Motive Web Design, heeft navigatie twee hoofdfuncties:

Deze richtlijn moet in nauwe samenhang gezien worden met Richtlijn 1.3, die garandeert dat elke structuur in de content kan worden waargenomen, eveneens een sleutel tot navigatie. Koppen zijn vooral belangrijke mechanismen om gebruikers te helpen zich binnen content te oriënteren en erdoorheen te navigeren. Veel gebruikers van hulptechnologieën zijn afhankelijk van passende koppen om informatie snel door te nemen en gemakkelijk de verschillende paragrafen in de content te vinden. Voldoen aan Succescriterium 1.3.1 voor koppen behelst ook dat bepaalde aspecten van Richtlijn 2.4 worden aangepakt.

Succescriterium 2.4.8 Locatie

2.4.8 Locatie: Informatie over de locatie van de gebruiker binnen een verzameling webpagina's is beschikbaar. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

De bedoeling van dit Succescriterium is om de gebruiker een manier te bieden om zich binnen een verzameling webpagina's, een website of een webapplicatie te oriënteren en gerelateerde informatie te vinden.

 • Dit Succescriterium is nuttig voor mensen met een korte aandachtsspanne die in de war kunnen raken als ze een lange reeks navigatiestappen naar een webpagina moeten volgen. Het is ook nuttig als een gebruiker een directe link volgt naar een pagina die diep in een verzameling webpagina's ligt en in de website moet navigeren om de content op die pagina te begrijpen of om meer daaraan gerelateerde informatie te vinden.

Definities
verzameling webpagina's

een verzameling webpagina's die een gemeenschappelijk doel delen en die worden gecreëerd door dezelfde auteur, groep of organisatie

Opmerking: verschillende taalversies worden beschouwd als verschillende verzamelingen webpagina's.

Voldoen aan succescriterium 2.4.8 Locatie (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.8 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G65: Een broodkruimelspoor aanbieden

 2. G63: Een sitemap aanbieden

 3. G128: Huidige locatie binnen de navigatiebalken aanduiden

 4. G127: De relatie van een webpagina met een grotere verzameling webpagina's vaststellen

  • H59: Gebruik van het link element en navigatie-instrumenten (HTML)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.8 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • PDF14: Kop- en voetteksten aanbieden in PDF-documenten (PDF)

 • PDF17: Een consistente paginanummering gebruiken voor PDF-documenten (PDF)

 • Een link aanbieden naar de homepage of naar de hoofdpagina (toekomstige link)

 • Een eenvoudig te lezen versie aanbieden van informatie over hoe een verzameling webpagina's is opgebouwd (toekomstige link)

 • Een versie in gebarentaal aanbieden van informatie over hoe een verzameling webpagina's is opgebouwd (toekomstige link)

 • Een eenvoudig te lezen samenvatting aanbieden aan het begin van elke sectie die content bevat (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 2.4
Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.4.8 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: