WCAG 2.0 - Succescriterium 2.3.2 Drie flitsen

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.3 Toevallen: Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt

Bedoeling van Richtlijn 2.3

Sommige mensen met aandoeningen die toevallen veroorzaken, lopen het risico dat flitsende visuele content een toeval opwekt. De meeste mensen weten niet dat ze een dergelijke aandoening hebben tot ze een toeval krijgen. In 1997 was een tekenfilm op de Japanse televisie er de oorzaak van dat meer dan 700 kinderen naar het ziekenhuis moesten, van wie er ongeveer 500 toevallen hadden [EPFND]. Waarschuwingsboodschappen werken niet goed doordat ze vaak over het hoofd worden gezien, vooral door kinderen, die ze mogelijk niet eens kunnen lezen.

De doelstelling van deze richtlijn is om te garanderen dat content die wordt aangemerkt als conform WCAG 2.0 de soorten flitsen vermijdt waarvan het 't meest waarschijnlijk is dat ze toevallen veroorzaken, zelfs als ze maar een paar seconden worden bekeken.

Succescriterium 2.3.2 Drie flitsen

2.3.2 Drie flitsen: Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

Het doel van dit Succescriterium is om de kans op toevallen verder terug te brengen. Toevallen kunnen niet geheel worden uitgesloten, aangezien sommige mensen uiterst gevoelig zijn. Door echter alles uit te schakelen wat op enige deel van het scherm drie keer per seconde flitst, wordt de kans dat een persoon een toeval krijgt verder teruggebracht dan wanneer alleen wordt voldaan aan de maatregelen die tegenwoordig in de meeste internationale standaarden gelden, zoals wij doen op Niveau A.

Terwijl Succescriterium 2.3.1 flitsen toestaat als het maar genoeg gedimd is of een klein genoeg oppervlak beslaat, staat Succescriterium 2.3.2 helemaal niets toe wat 3 of meer keren per seconde flitst, ongeacht hoe fel of hoe groot. Dit heeft tot gevoel dat zelfs één flitsende pixel dit criterium kan overtreden. De bedoeling is om te beschermen tegen flitsen die groter zijn dan één pixel, maar aangezien er een onbekende mate van vergroting of hoog contrast kan worden ingesteld, geldt het verbod voor alle flitsen.

Opmerking: In sommige gevallen kan wat wij "knipperend" noemen enigszins overlappen met wat wij "flitsend" noemen. We hanteren verschillende termen voor beide, aangezien "knipperen" een probleem veroorzaakt door afleiding, dat korte tijd kan worden toegestaan, mits het stopt (of kan worden gestopt), terwijl "flitsen" toevallen opwekt en niet kan worden toegestaan, omdat het een toeval zal veroorzaken. De toeval zou beginnen voordat de meeste gebruikers het flitsen zouden kunnen uitzetten. "Knipperen" verwijst daarom naar langzame, herhaalde veranderingen die zouden kunnen afleiden. "Flitsen" verwijst naar veranderingen die een toeval zouden kunnen veroorzaken, als ze fel genoeg zouden zijn of lang genoeg zouden aanhouden. Knipperen haalt doorgaans geen snelheden van 3 of meer per seconde, dus overlappen knipperen en flitsen elkaar niet. Knipperen kan echter sneller voorkomen dan drie keer per seconde, dus zou er sprake kunnen zijn van een overlapping. Zie Begrijpen Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen voor meer informatie over knipperen.

Specifieke voordelen van Succescriterium 2.3.2
  • Mensen die toevallen krijgen als ze naar flitsende webcontent kijken, kunnen het materiaal op een site bekijken zonder een toeval te krijgen en zonder dat ze de complete ervaring van de content hoeven te missen doordat ze worden beperkt tot tekstalternatieven. Hierbij zijn zowel mensen met lichtflitsgevoelige epilepsie inbegrepen als mensen met alle andere aandoeningen met aanvallen die door lichtgevoeligheid worden veroorzaakt.

Definities
webpagina

een niet ingebed bestand dat door middel van HTTP verkregen wordt uit een enkele URI plus alle andere bestanden die door een user agent gebruikt worden bij het weergeven of bedoeld zijn om samen met het niet ingebedde bestand te worden weergegeven

Opmerking 1: hoewel alle "andere bestanden" weergegeven zouden worden met het primaire bestand, zouden ze niet noodzakelijk tegelijkertijd met elkaar worden weergegeven.

Opmerking 2: ter wille van conformiteit met deze richtlijnen moet een bestand "niet ingebed" zijn binnen de reikwijdte van conformiteit om als een webpagina te worden beschouwd.

Voorbeeld 1: een webbestand met inbegrip van alle ingebedde afbeeldingen en media.

Voorbeeld 2: een webmailprogramma dat opgebouwd is met gebruik van Asynchrone JavaScript en XML (AJAX). Het programma bevindt zich in zijn geheel op http://example.com/mail, maar bevat een inbox, een lijst met contacten en een kalender. Er worden links of knoppen geleverd, die er voor zorgen dat de inbox, de lijst met contacten of de kalender getoond worden, maar die de URI van de pagina als geheel niet veranderen.

Voorbeeld 3: een aanpasbare portaalpagina waarbij gebruikers te tonen content kunnen kiezen uit een set van verschillende contentmodules.

Voorbeeld 4: als je met je browser naar "http://shopping.example.com/" gaat, ga je een filmachtige interactieve winkel binnen waar je je visueel in een winkel verplaatst en producten van de schappen om je heen pakt en in een visuele winkelwagen voor je plaatst. Als je een product aanklikt, wordt het aan je gedemonstreerd met een folder met specificaties daarnaast zwevend. Dit kan een website van een enkele pagina zijn of gewoon één pagina binnen een website.

flits

een koppel tegengestelde veranderingen in de relatieve luminantie dat toevallen kan veroorzaken bij sommige mensen als de veranderingen groot genoeg zijn en in het juiste frequentiegebied vallen

Opmerking 1: zie algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden voor informatie over flitssoorten die niet zijn toegestaan.

Opmerking 2: zie ook knipperen.

Voldoen aan succescriterium 2.3.2 Drie flitsen (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.3.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. G19: Garanderen dat geen enkele component van de content meer dan drie keer flitst binnen 1 seconde

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.3.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • Het contrast verminderen voor alle flitsende content (toekomstige link)

  • Het gebruik van volledig verzadigd rood vermijden voor alle flitsende content (toekomstige link)

  • Het aantal flitsen verminderen, zelfs als het geen drempelwaarden overstijgt (toekomstige link)

  • Live materiaal vertragen om snelle flitsen te vermijden (zoals in flitslampen) (toekomstige link)

  • De afbeelding tijdelijk bevriezen wanneer 3 flitsen binnen 1 seconde worden waargenomen (toekomstige link)

  • De contrastratio snel terugbrengen wanneer 3 flitsen binnen 1 seconde worden waargenomen (toekomstige link)

Aanbevolen technieken voor richtlijn 2.3

Bron: How to meet WCAG 2.0, guideline 2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • Er voor zorgen dat content niet in strijd is met de drempelwaarden voor ruimtelijke patronen (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.3.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: