WCAG 2.0 - Succescriterium 2.2.4 Onderbrekingen

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd: Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken

Bedoeling van Richtlijn 2.2

Veel gebruikers met functiebeperkingen hebben meer tijd nodig om taken af te maken dan de meeste gebruikers; het kan langer duren voordat zij fysiek reageren, het kost hun mogelijk meer tijd om te lezen, als ze beperkt zicht hebben, kan het bij hen langer duren om dingen te vinden of te lezen, of ze krijgen toegang tot content door middel van een hulptechnologie die meer tijd vergt. Deze richtlijn is erop gericht om te garanderen dat alle gebruikers in staat worden gesteld de taken die door de content worden vereist te voltooien in de door hen benodigde reactietijd. De voornaamste benaderingswijzen hebben te maken met het uitschakelen van tijdsrestricties of het aanbieden van voldoende extra tijd aan gebruikers om hen in staat te stellen hun taken af te maken. Er worden uitzonderingen toegelaten voor die gevallen waarin dit niet mogelijk is.

Succescriterium 2.2.4 Onderbrekingen

2.2.4 Onderbrekingen: Onderbrekingen kunnen uitgesteld of uitgezet worden door de gebruiker, behalve onderbrekingen die met een noodsituatie samenhangen. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers toe te staan actualiseringen van de auteur/server uit te zetten, met uitzondering van noodgevallen. Onder noodgevallen worden onder meer verstaan alarmberichten of andere berichten die waarschuwen voor gevaar voor gezondheid, veiligheid of eigendom, met inbegrip van dataverlies, verlies van verbinding, enzovoort.

Dit stelt mensen met cognitieve functiebeperkingen of aandachtsstoornissen in staat zich op de content te concentreren. Het stelt ook gebruikers die blind zijn of beperkt zicht hebben in staat om hun "kijk"focus te houden op de content die ze aan het lezen zijn.

Specifieke voordelen van Succescriterium 2.2.4
  • Mensen met vormen van attention deficit disorder kunnen zich concentreren op content zonder te worden afgeleid.

  • Voor mensen die beperkt zicht hebben of gebruikmaken van schermlezers wordt content niet geactualiseerd terwijl ze deze aan het lezen zijn (wat kan leiden tot onderbrekingen en onbegrip als ze beginnen te lezen in één onderwerp en eindigen in een ander).

Definities
noodsituatie

een plotselinge, onverwachte situatie of gebeurtenis die onmiddellijke actie vereist om gezondheid, veiligheid of eigendom te behouden

Voldoen aan succescriterium 2.2.4 Onderbrekingen (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. G75: Een mechanisme aanbieden om alle actualisering van content uit te stellen

  2. G76: Een mechanisme aanbieden om een actualisering van de content te verzoeken in plaats van automatische actualisering

  3. SCR14: Gebruik van scripts om niet-essentiële alarmmeldingen optioneel te maken (Scripting)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen aanbevolen technieken gedocumenteerd)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.4 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • F40: Voldoet niet aan Succescriteria 2.2.1 en 2.2.4 doordat er een meta redirect met een tijdslimiet wordt gebruikt

  • F41: Voldoet niet aan Succescriteria 2.2.1, 2.2.4, en 3.2.5 doordat er een meta refresh met een time-outperiode wordt gebruikt

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: