WCAG 2.0 - Succescriterium 2.2.3 Geen timing

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd: Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken

Bedoeling van Richtlijn 2.2

Veel gebruikers met functiebeperkingen hebben meer tijd nodig om taken af te maken dan de meeste gebruikers; het kan langer duren voordat zij fysiek reageren, het kost hun mogelijk meer tijd om te lezen, als ze beperkt zicht hebben, kan het bij hen langer duren om dingen te vinden of te lezen, of ze krijgen toegang tot content door middel van een hulptechnologie die meer tijd vergt. Deze richtlijn is erop gericht om te garanderen dat alle gebruikers in staat worden gesteld de taken die door de content worden vereist te voltooien in de door hen benodigde reactietijd. De voornaamste benaderingswijzen hebben te maken met het uitschakelen van tijdsrestricties of het aanbieden van voldoende extra tijd aan gebruikers om hen in staat te stellen hun taken af te maken. Er worden uitzonderingen toegelaten voor die gevallen waarin dit niet mogelijk is.

Succescriterium 2.2.3 Geen timing

2.2.3 Geen timing: Timing is geen essentieel onderdeel van de gebeurtenis of activiteit die door de content wordt weergegeven, behalve voor niet-interactieve gesynchroniseerde media en real-time gebeurtenissen. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om content die getimede interactie vergt tot een minimum te beperken. Dit stelt mensen die blind zijn, of beperkt zicht, cognitieve functiebeperkingen of motorische stoornissen hebben, in staat om interactie aan te gaan met content. Dit verschilt van het Succescriterium voor Niveau A in de zin dat er alleen een uitzondering wordt gemaakt voor real-time gebeurtenissen.

Opmerking: Louter-videobeeld, zoals gebarentaal, wordt behandeld in Richtlijn 1.1.

Specifieke voordelen van Succescriterium 2.2.3
  • Mensen met fysieke functiebeperkingen hebben vaak meer tijd nodig om te reageren, te typen en om activiteiten af te ronden. Mensen met beperkt zicht hebben meer tijd nodig om dingen op het scherm te vinden en te lezen. Mensen die blind zijn en gebruikmaken van schermlezers kunnen meer tijd nodig hebben om schermlay-outs te begrijpen, informatie te vinden en met bedieningselementen te werken. Mensen die cognitieve functiebeperkingen of taalmoeilijkheden hebben, hebben meer tijd nodig om te lezen en te begrijpen. Mensen die doof zijn en in gebarentaal communiceren, kunnen meer tijd nodig hebben om informatie te lezen die in tekst is gedrukt (wat voor sommigen een tweede taal kan zijn).

  • In gevallen waarin een gebarentaalvertolker audiocontent doorgeeft aan een gebruiker die doof is, is controle over tijdslimieten eveneens van belang.

Definities
essentieel

zou de informatie of functionaliteit van de content fundamenteel veranderen indien verwijderd, EN informatie en functionaliteit kunnen niet bereikt worden op een andere conforme manier

gesynchroniseerde media

audio of video gesynchroniseerd met een ander format om informatie te tonen en/of met op tijd gebaseerde interactieve componenten, tenzij de media een media-alternatief zijn voor tekst die duidelijk als zodanig is gelabeld

livegebeurtenis (realtime-event)

gebeurtenis die a) plaatsvindt op dezelfde tijd als het kijken en b) niet volledig gegenereerd wordt door de content

Voorbeeld 1: een webcast van een live-uitvoering (vindt plaats op dezelfde tijd als het kijken en is niet vooraf opgenomen).

Voorbeeld 2: een onlineveiling met biedende mensen (vindt plaats op dezelfde tijd als het kijken).

Voorbeeld 3: levende mensen die door middel van avatars in een virtuele wereld interacteren (wordt niet volledig gegenereerd door de content en vindt plaats op dezelfde tijd als het kijken).

Voldoen aan succescriterium 2.2.3 Geen timing (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. G5: Gebruikers de gelegenheid geven een activiteit te voltooien zonder tijdslimiet

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen aanbevolen technieken gedocumenteerd)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: