WCAG 2.0 - Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd: Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken

Bedoeling van Richtlijn 2.2

Veel gebruikers met functiebeperkingen hebben meer tijd nodig om taken af te maken dan de meeste gebruikers; het kan langer duren voordat zij fysiek reageren, het kost hun mogelijk meer tijd om te lezen, als ze beperkt zicht hebben, kan het bij hen langer duren om dingen te vinden of te lezen, of ze krijgen toegang tot content door middel van een hulptechnologie die meer tijd vergt. Deze richtlijn is erop gericht om te garanderen dat alle gebruikers in staat worden gesteld de taken die door de content worden vereist te voltooien in de door hen benodigde reactietijd. De voornaamste benaderingswijzen hebben te maken met het uitschakelen van tijdsrestricties of het aanbieden van voldoende extra tijd aan gebruikers om hen in staat te stellen hun taken af te maken. Er worden uitzonderingen toegelaten voor die gevallen waarin dit niet mogelijk is.

Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen: Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken: (Niveau A)

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en

 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Opmerking 1: voor eisen gerelateerd aan knipperende of flitsende content zie Richtlijn 2.3.

Opmerking 2: omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of ze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie conformiteitseis 5: Niet-interferentie.

Opmerking 3: van content die periodiek door software wordt geactualiseerd of die naar de user agent wordt verzonden wordt niet vereist dat ze informatie behoudt of weergeeft die gegenereerd of ontvangen wordt tussen het begin van de pauze en het moment van de hervatting van de weergave, aangezien dit technisch wellicht niet mogelijk is en het in veel situaties misleidend is om dit te doen.

Opmerking 4: een animatie die speelt tijdens het laden of een gelijkwaardige situatie, kan als essentieel worden beschouwd als niet tegelijkertijd interactie kan plaatsvinden door alle gebruikers en als het niet aangeven van de voortgang gebruikers zou kunnen verwarren of laten denken dat de content vastgelopen of onvolledig was.

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te voorkomen dat gebruikers tijdens hun interactie met een webpagina worden afgeleid.

"Bewegen, knipperen, scrollen" verwijst naar content waarin de zichtbare content een gevoel van beweging overbrengt. Bekende voorbeelden zijn onder meer films, gesynchroniseerde mediapresentaties, animaties, spelletjes in real-time en tickertape. "Automatisch actualiserend" verwijst naar content die op basis van een vooraf ingestelde tijdsinterval actualiseert of verdwijnt. Veelvoorkomende op tijd gebaseerde content is onder andere audio, automatisch geactualiseerde weersverwachtingen, nieuws, actuele beurskoersen en automatisch wisselende presentaties en boodschappen. De eisen voor bewegende, knipperende en scrollende content en voor automatisch actualiserende content zijn gelijk, met de volgende voorbehouden:

 • auteurs hebben de mogelijkheid om de gebruiker een manier te bieden om de actualisatiefrequentie te bepalen als content automatisch wordt geactualiseerd

 • voor automatisch actualiseren bestaat er geen uitzondering van drie seconden, aangezien het weinig zin heeft om gedurende slechts drie seconden automatisch te actualiseren en dan te stoppen

Content die beweegt of automatisch actualiseert, kan een belemmering vormen voor mensen die moeite hebben met het snel lezen van stilstaande tekst en voor mensen die moeite hebben met het volgen van bewegende objecten. Ook voor schermlezers kan het problemen veroorzaken.

Bewegende content kan voor sommige mensen ook zeer afleidend zijn. Bepaalde groepen mensen, vooral mensen met vormen van attention deficit disorder, worden afgeleid door knipperende content, wat het voor hen moeilijk maakt zich te concentreren op andere delen van de webpagina. Er is gekozen voor vijf seconden, omdat dit lang genoeg is om de aandacht van een gebruiker te trekken, maar niet zo lang dat een gebruiker de afleiding niet kan uitzitten als dat nodig is om de pagina te gebruiken.

Content die wordt gepauzeerd, kan in real-time worden hervat of voortgezet vanaf het punt in de presentatie waar de gebruiker is gebleven.

 1. Pauzeren en hervatten waar de gebruiker is opgehouden is het beste voor gebruikers die willen pauzeren om content te lezen en werkt het best als de content geen betrekking heeft op een real-time gebeurtenis of status.

  Opmerking: zie Begrijpen Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar voor aanvullende eisen met betrekking tot tijdslimieten voor lezen.

 2. Pauzeren en springen naar huidige weergave (als de pauze is opgeheven) is beter voor informatie die real-time of "status" van aard is. Bijvoorbeeld weerradar, een tickertape met beurskoersen, een verkeerscamera of een stopklok op een veilingsite zouden misleidend werken als ze bij het herstarten na een pauze oude informatie zouden weergeven.

  Opmerking: Het verbergen van content zou hetzelfde resultaat hebben als pauzeren en naar de huidige weergave springen (nadat de pauze is opgeheven).

Opmerking: De termen "knipperend" en "flitsend" kunnen soms naar dezelfde content verwijzen.

 • "Knipperend" verwijst naar content die een probleem veroorzaakt door afleiding. Knipperen kan voor een korte tijd worden toegestaan, mits het stopt (of kan worden gestopt).

 • "Flitsend" verwijst naar content die een toeval kan veroorzaken (als het flitsen langer duurt dan drie seconden en groot en fel genoeg is). Dit kan zelfs niet één seconde worden toegestaan, omdat het een toeval zou kunnen veroorzaken. En het flitsen uitzetten is evenmin een optie, aangezien de toeval sneller zou kunnen beginnen dan de meeste gebruikers het zouden kunnen uitzetten.

 • Knipperen haalt meestal geen snelheden van 3 of meer per seconde, maar het is wel mogelijk. Als content sneller knippert dan 3 keer per seconde, zou het eveneens worden beschouwd als flitsen.

Specifieke voordelen van Succescriterium 2.2.2
 • Het aanbieden van content die na vijf seconden ophoudt met knipperen of het aanbieden van een mechanisme waarmee gebruikers knipperende content kunnen stopzetten biedt mensen met bepaalde functiebeperkingen de mogelijkheid tot interactie met de webpagina.

 • Eén functie van content die knippert, is om de aandacht van de bezoeker op die content te vestigen. Hoewel dit voor alle ziende gebruikers een effectieve techniek is, kan het voor sommige gebruikers een probleem zijn als het blijft knipperen. Voor bepaalde groepen, onder wie mensen met een lage geletterdheid, leesmoeilijkheden en intellectuele functiebeperkingen en mensen met vormen van attention deficit disorder kan knipperende content de interactie met de rest van de webpagina bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

Definities
knipperen

het heen en weer schakelen tussen twee visuele toestanden op een manier die bedoeld is om aandacht te trekken

Opmerking: zie ook flits. Het is mogelijk dat iets groot genoeg is en helder genoeg knippert met de juiste frequentie om ook geclassificeerd te worden als flits.

gepauzeerd

gestopt op verzoek van gebruiker en niet eerder hervat dan op verzoek van gebruiker

essentieel

zou de informatie of functionaliteit van de content fundamenteel veranderen indien verwijderd, EN informatie en functionaliteit kunnen niet bereikt worden op een andere conforme manier

Voldoen aan succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 1. G4: De gelegenheid bieden om de content te pauzeren en te hervatten vanaf het punt waar werd gepauzeerd

 2. SL11: Pauzeren of stoppen van een voor decoratie bedoelde animatie in Silverlight (Silverlight)

 3. SL12: Pauzeren, stoppen of afspelen van media in Silverlight MediaElements (Silverlight)

 4. SCR33: Gebruik van script om door content te scrollen, en een mechanisme aanbieden om het te pauzeren (Scripting)

 5. FLASH35: Script gebruiken om content te scrollen en een mechanisme aanbieden om het scrollen te pauzeren (Flash)

 6. G11: Content creëren die minder dan 5 seconden lang knippert

 7. G187: Gebruik van een technologie om knipperende content op te nemen die via de user agent kan worden uitgezet

 8. G152: Geanimeerde GIF-afbeeldingen instellen om te stoppen met knipperen na n cycli (binnen 5 seconden)

 9. SCR22: Gebruik van scripts om knipperen te bedienen en het na vijf seconden of minder te stoppen (Scripting)

 10. FLASH36: Scripts gebruiken voor knipperen en het te stoppen na vijf seconden of minder (Flash)

 11. G186: Gebruik van een bedieningselement op een webpagina dat bewegen, knipperen of automatische actualisering van content stopzet

 12. G191: Een link, knop of ander mechanisme aanbieden dat de pagina opnieuw laadt zonder enige knipperende content

 13. SL24: AutoPlay gebruiken om te voorkomen dat media in Silverlight automatisch wordt afgespeeld (Silverlight)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • Een mechanisme aanbieden om alle knipperende content op een webpagina te stoppen (toekomstige link)

 • De gebruiker een mogelijkheid bieden om bewegende content te stoppen, zelfs als het binnen 5 seconden automatisch stopt (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.2.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

 • F16: Voldoet niet aan Succescriterium 2.2.2 doordat er scrollende content is opgenomen waar beweging niet essentieel is voor de activiteit zonder ook een mechanisme op te nemen om de content te pauzeren en hervatten

 • F47: Voldoet niet aan Succescriterium 2.2.2 doordat het blink element is gebruikt

 • F4: Voldoet niet aan Succescriterium 2.2.2 doordat text-decoration:blink is gebruikt zonder een mechanisme om het binnen vijf seconden te stoppen

 • F50: Voldoet niet aan Succescriterium 2.2.2 doordat een script een knipper-effect veroorzaakt zonder een mechanisme om het knipperen na vijf seconden of minder stop te zetten

 • F7: Voldoet niet aan Succescriterium 2.2.2 doordat een object of applet, zoals Java of Flash, knipperende content heeft zonder een mechanisme om content die langer dan vijf seconden knippert te pauzeren

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: