WCAG 2.0 - Succescriterium 2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk: Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord

Bedoeling van Richtlijn 2.1

Als alle functionaliteit kan worden bereikt door gebruik van het toetsenbord, kan het tot stand worden gebracht door gebruikers van een toetsenbord, door middel van spraakinvoer (die toetsenbordinvoer creëert), door middel van een muis (bij gebruik van een toetsenbord op het scherm), en door een grote verscheidenheid van hulptechnologieën die als hun uitvoer gesimuleerde toetsaanslagen creëren. Geen andere vorm van invoer heeft dezelfde flexibiliteit, wordt zo universeel ondersteund en is bedienbaar door mensen met zoveel verschillende functiebeperkingen, zolang de toetsenbordinvoer ten minste niet van tijd afhankelijk is.

Merk op dat het aanbieden van universele toetsenbordinvoer niet wil zeggen dat andere soorten invoer niet zouden moeten worden ondersteund. Geoptimaliseerde spraakinvoer, geoptimaliseerde muis-/aanwijzerinvoer, enzovoort zijn ook goed. Het gaat erom dat er ook toetsenbordinvoer en -besturing wordt aangeboden.

Sommige apparaten hebben oorspronkelijk geen toetsenbord - bijvoorbeeld een PDA of een mobiele telefoon. Als deze apparaten echter een webbrowser bieden, moeten ze een modus hebben om tekst of "toetsaanslagen" te genereren. Deze richtlijn gebruikt de term "toetsenbordinterface" om te erkennen dat webcontent zou moeten worden bediend door middel van toetsaanslagen die kunnen komen van een toetsenbord, toetsenbordemulator, of andere hardware of software die toetsenbord- of tekstinvoer genereert.

Succescriterium 2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)

2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering): Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder specifieke timing te vereisen voor de individuele toetsaanslagen. (Niveau AAA)

Niveau van conformiteit

AAA

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat alle content vanaf het toetsenbord kan worden bediend. Dit is gelijk aan Succescriterium 2.1.1, maar hier zijn geen uitzonderingen toegestaan. Dit wil niet zeggen dat content waarbij de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten (uitgesloten van de eisen van 2.1.1) toetsenbordtoegankelijk moet worden gemaakt. Het betekent wel dat content die gebruikmaakt van analoge, van tijd afhankelijke invoer niet aan dit Succescriterium kan voldoen en daarmee niet op niveau AAA aan Richtlijn 2.1 voldoet.

Definities
functionaliteit

processen en resultaten die realiseerbaar zijn door actie van de gebruiker

toetsenbordinterface

interface die gebruikt wordt door software om invoer van een toetsaanslag te verkrijgen

Opmerking 1: een toetsenbordinterface staat gebruikers toe om invoer door middel van toetsaanslagen te leveren aan programma's, zelfs als de technologie oorspronkelijk geen toetsenbord bevat.

Voorbeeld: een PDA met aanraakscherm heeft zowel een toetsenbordinterface in zijn besturingssysteem ingebouwd als een aansluitpunt voor externe toetsenborden. Applicaties op de PDA kunnen de interface gebruiken om toetsenbordinvoer te verkrijgen ofwel van een extern toetsenbord of van andere applicaties die gesimuleerde toetsenborduitvoer leveren, zoals handschriftvertolkers of spraak-naar-tekst applicaties met "toetsenbordemulatiefunctionaliteit".

Opmerking 2: bediening van de applicatie (of onderdelen van de applicatie) door middel van een door een toetsenbord bediende muisemulator, zoals muistoetsen, wordt niet beschouwd als bediening door middel van een toetsenbordinterface omdat de bediening van het programma gebeurt door middel van zijn aanwijsinterface, niet door middel van zijn toetsenbordinterface.

Voldoen aan succescriterium 2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering) (niveau AAA)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.1.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. Voor dit succescriterium bestaan geen aanvullende technieken. Volg technieken voor Succescriterium 2.1.1. Als dat niet mogelijk is, doordat er een vereiste is voor analoge, tijdsafhankelijke input, is het niet mogelijk om te voldoen aan dit niveau AAA succescriterium.

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.1.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen aanbevolen technieken gedocumenteerd)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.1.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen gangbare fouten gedocumenteerd)

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: