WCAG 2.0 - Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Principe 2: Bedienbaar - componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk: Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord

Bedoeling van Richtlijn 2.1

Als alle functionaliteit kan worden bereikt door gebruik van het toetsenbord, kan het tot stand worden gebracht door gebruikers van een toetsenbord, door middel van spraakinvoer (die toetsenbordinvoer creëert), door middel van een muis (bij gebruik van een toetsenbord op het scherm), en door een grote verscheidenheid van hulptechnologieën die als hun uitvoer gesimuleerde toetsaanslagen creëren. Geen andere vorm van invoer heeft dezelfde flexibiliteit, wordt zo universeel ondersteund en is bedienbaar door mensen met zoveel verschillende functiebeperkingen, zolang de toetsenbordinvoer ten minste niet van tijd afhankelijk is.

Merk op dat het aanbieden van universele toetsenbordinvoer niet wil zeggen dat andere soorten invoer niet zouden moeten worden ondersteund. Geoptimaliseerde spraakinvoer, geoptimaliseerde muis-/aanwijzerinvoer, enzovoort zijn ook goed. Het gaat erom dat er ook toetsenbordinvoer en -besturing wordt aangeboden.

Sommige apparaten hebben oorspronkelijk geen toetsenbord - bijvoorbeeld een PDA of een mobiele telefoon. Als deze apparaten echter een webbrowser bieden, moeten ze een modus hebben om tekst of "toetsaanslagen" te genereren. Deze richtlijn gebruikt de term "toetsenbordinterface" om te erkennen dat webcontent zou moeten worden bediend door middel van toetsaanslagen die kunnen komen van een toetsenbord, toetsenbordemulator, of andere hardware of software die toetsenbord- of tekstinvoer genereert.

Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

2.1.2 Geen toetsenbordval: Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen, en, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst. (Niveau A)

Opmerking: omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of ze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie conformiteitseis 5: Niet-Interferentie.

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat de content de toetsenbordfocus niet binnen onderdelen van content op een webpagina kan "vastzetten". Dit is een veel voorkomend probleem als meerdere formats binnen een pagina worden gecombineerd en weergegeven met gebruik van plug-ins of ingebedde applicaties.

Het kan wel eens voorkomen dat de functionaliteit van de webpagina de focus beperkt tot een onderdeel van de content, mits de gebruiker weet hoe hij deze toestand moet oplossen en de focus moet "bevrijden".

Specifieke voordelen van Succescriterium 2.1.2
  • Mensen die afhankelijk zijn van een toetsenbord of toetsenbordinterface om internet te gebruiken, waaronder mensen die blind zijn en mensen met fysieke functiebeperkingen.

Definities
toetsenbordinterface

interface die gebruikt wordt door software om invoer van een toetsaanslag te verkrijgen

Opmerking 1: een toetsenbordinterface staat gebruikers toe om invoer door middel van toetsaanslagen te leveren aan programma's, zelfs als de technologie oorspronkelijk geen toetsenbord bevat.

Voorbeeld: een PDA met aanraakscherm heeft zowel een toetsenbordinterface in zijn besturingssysteem ingebouwd als een aansluitpunt voor externe toetsenborden. Applicaties op de PDA kunnen de interface gebruiken om toetsenbordinvoer te verkrijgen ofwel van een extern toetsenbord of van andere applicaties die gesimuleerde toetsenborduitvoer leveren, zoals handschriftvertolkers of spraak-naar-tekst applicaties met "toetsenbordemulatiefunctionaliteit".

Opmerking 2: bediening van de applicatie (of onderdelen van de applicatie) door middel van een door een toetsenbord bediende muisemulator, zoals muistoetsen, wordt niet beschouwd als bediening door middel van een toetsenbordinterface omdat de bediening van het programma gebeurt door middel van zijn aanwijsinterface, niet door middel van zijn toetsenbordinterface.

Voldoen aan succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.1.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. G21: Garanderen dat gebruikers niet opgesloten raken in content

  2. FLASH17: Toegang tot een Flash object via het toetsenbord aanbieden en een toetsenbordval vermijden (Flash)

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.1.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

(Er zijn nog geen aanbevolen technieken gedocumenteerd)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 2.1.2 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • F10: Voldoet niet aan Succescriterium 2.1.2 en Conformiteitseis 5 doordat meerdere contentindelingen worden gecombineerd op een manier die gebruikers binnen één formaattype vasthoudt

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: