WCAG 2.0 - Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Principe 1: Waarneembaar - informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar: Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur

Bedoeling van Richtlijn 1.3

Het doel van deze richtlijn is om te garanderen dat alle informatie beschikbaar is in een vorm die door alle gebruikers kan worden waargenomen, bijvoorbeeld hardop uitgesproken of gepresenteerd in een vereenvoudigde visuele lay-out. Als alle informatie beschikbaar is in een vorm die door software kan worden bepaald, kan het op verschillende manieren aan gebruikers worden gepresenteerd (zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, enzovoort). Als informatie op zo'n manier in een bepaalde presentatie is ingebed dat de hulptechnologie niet de structuur en de informatie door software kan bepalen, kan het niet worden weergegeven in andere formats die aansluiten bij de behoeften van de gebruiker.

Alle Succescriteria onder deze richtlijn trachten te garanderen dat verschillende soorten informatie die in de presentatie vaak zijn gecodeerd ook beschikbaar zijn, zodat ze in andere modaliteiten kunnen worden gepresenteerd.

Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen: Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid. (Niveau A)

Opmerking: voor eisen met betrekking tot kleur zie Richtlijn 1.4.

Niveau van conformiteit

A

Bedoeling van dit Succescriterium

De bedoeling van dit Succescriterium is om te garanderen dat alle gebruikers toegang kunnen krijgen tot instructies voor gebruik van de content, zelfs al kunnen ze geen vorm of grootte waarnemen, of gebruikmaken van informatie over ruimtelijk locatie of oriëntatie. Sommige content is afhankelijk van kennis over de vorm of plaats van objecten die niet kan worden afgeleid uit de structuur van content (bijvoorbeeld "ronde knop" of "knop aan de rechterzijde"). Sommige gebruikers met functiebeperkingen zijn niet in staat om vorm of plaats waar te nemen vanwege de aard van de hulptechnologieën die ze gebruiken. Dit Succescriterium vereist dat er aanvullende informatie wordt aangeboden om alles te verduidelijken wat afhankelijk is van deze soort informatie.

Het aanbieden van informatie aan de hand van vorm en/of plaats is voor veel gebruikers echter wel een effectieve methode, zoals voor gebruikers met cognitieve beperkingen. Deze voorwaarde zou die soorten aanwijzingen niet moeten afraden, zolang de informatie ook op andere manieren wordt aangeboden.

In sommige talen is het algemeen duidelijk dat "hierboven" verwijst naar content die voorafgaat aan dat punt in de content en dat "hieronder" verwijst naar de content die volgt op dat punt. Als de content waarnaar wordt verwezen in zulke talen op de juiste plaats in de leesvolgorde staat en de verwijzingen ondubbelzinnig zijn, zouden uitdrukkingen als "kies een van de links hieronder" of "alle hierboven genoemde" conformeren aan dit Succescriterium.

Specifieke voordelen van Succescriterium 1.3.3
  • Mensen die blind zijn en mensen die beperkt zicht hebben zijn misschien niet in staat om informatie te begrijpen als deze wordt weergegeven door een vorm en/of locatie. Het aanbieden van aanvullende informatie, anders dan vorm en/of locatie stelt hen in staat de informatie te begrijpen die wordt weergegeven door vorm en/of afzonderlijk.

Definities
(geen definities)

Voldoen aan succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (niveau A)

Afdoende technieken: technieken of combinaties van technieken die volstaan

Elk genummerd item in deze sectie staat voor een techniek of combinatie van technieken die afdoende wordt beschouwd om aan dit succescriterium te voldoen. Met de genoemde technieken wordt pas aan het succescriterium voldaan indien ze in overeenstemming zijn met de conformiteitseisen.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.3.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  1. G96: Tekstuele identificatie bieden van items die anders alleen kunnen worden begrepen met behulp van zintuiglijke informatie

Aanbevolen technieken: technieken die verder gaan dan is vereist

De items in deze sectie gaan verder dan wat is vereist om aan het succescriterium te voldoen. Ze kunnen worden gebruikt om content optimaal toegankelijk te maken.
Gebruik van aanbevolen technieken heeft geen invloed op het niveau van conformiteit dat kan worden geclaimd.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.3.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • Een afbeelding gebruiken met een tekstalternatief voor grafische symbolen, in plaats van een uit een letter bestaande glief uit Unicode die dezelfde grafische weergave heeft, maar een andere betekenis (toekomstige link)

Gangbare fouten: praktijksituaties die veroorzaken dat webcontent niet voldoet

Als een 'gangbare fout' uit deze sectie van toepassing is, dan wordt niet aan het succescriterium voldaan.

Bron: How to meet WCAG 2.0, success criterion 1.3.3 (Engelstalig)
Links in deze sectie verwijzen naar Engelstalige content.

  • F14: Voldoet niet aan Succescriterium 1.3.3 doordat content alleen door middel van zijn vorm of locatie wordt geïdentificeerd

  • F26: Voldoet niet aan Succescriterium 1.3.3 doordat alleen een grafisch symbool wordt gebruikt om informatie over te brengen

Normatieve content op deze pagina

De volgende content op deze pagina heeft de status 'normatief' en is ongewijzigd overgenomen uit het normdocument Webrichtlijnen versie 2: